Het boek

“Geven en nemen is passé. Gezamenlijk werken aan een doel en daar allebei een aandeel in hebben, co-creatie, daar moeten we naar toe. Ik geef giften, maar deel ook vaak mijn professionele kennis of netwerk. Ik verbind belangen aan elkaar.” (quote grote gever)

Deze uitspraak, en vele andere van grote gevers, inspireerde Vera Peerdeman en Hans Broodman om een praktische leidraad te maken voor betere samenwerking tussen grote gevers en non-profit organisaties. Samen schreven zij het boek Weg van Filantropie, dat in maart 2017 verscheen.

Weg van Filantropie is een handboek voor non-profit organisaties die (beter) willen samenwerken met grote gevers, en vice versa. Het staat vol ervaringen van de auteurs en informatie uit het onderzoek Filantropie in Nederland. Daarnaast zijn meer dan 20 grote gevers en non-profit organisaties geïnterviewd om het boek van praktijkvoorbeelden te voorzien.

“Ik merk dat grote gevers willen weten of ze een verschil kunnen maken. Het is belangrijk om niet iets te vragen, maar juist iets te bieden. Ik vind het belangrijk om te peilen waar iemands interesse ligt. Je moet wel iets kunnen bieden waar de ander echt iets aan heeft.”

– Floris Italianer, directeur Hartstichting Nederland

De informatie in Weg van Filantropie is zo praktisch mogelijk benaderd. Vera en Hans geven antwoord op de vragen die bij veel gevers en organisaties leven en reiken tips aan, die helpen bij het implementeren van een sterke strategie voor samenwerking. Deze aanpak is zeer enthousiast ontvangen in de sector. Weg van Filantropie is in de eerste weken na publicatie al uitgeroepen tot standaardwerk voor mensen die een flinke stap vooruit willen maken in filantropie.

Naast het leesboek ontwikkelden Vera en Hans ook een werkboek, dat gevers en organisaties stap voor stap helpt om nader tot elkaar te komen, het maximale uit de relatie te halen en hun doel dichterbij te brengen.